Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄Κατασκευή και λειτουργεία των εγγειοβελτικών έργων άρδευσης της πεδιάδας Μόρνου΄΄ στο Δήμο Δωρίδας Ν.Φωκίδας,

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΟΡΝΟΥ ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε