Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δεσφίνας΄΄ της Δ.Ε.Υ.Α. Δελφών στη Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας