Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Χαλκίδας ΄΄ στη θέση « ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ», του Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε Ευβοίας

ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑ-1

Σχολιάστε