Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΄΄ Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), εγκατεστημένης ισχύος 52,8 MW με ονομασία ¨ ΟΜΟΡΦΗ ΛΑΚΚΑ¨΄, στις θέσεις ¨ ΟΜΟΡΦΗ ΛΑΚΚΑ – ΣΤΑΛΑ – ΛΙΘΑΡΟΣΤΡΟΥΓΓΑ – ΤΑΥΡΟΣ¨, στις Τ.Κ. Κυριακίου – Αγίας Άννας – Αγίας Τριάδος – Λεβαδέων και των συνοδών του έργων, στις Δ.Ε. Λεβαδέων – Κορώνειας – Κυριακίου, του Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας΄΄

ΟΜΟΡΦΗ ΛΑΚΚΑ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΥΠΕΚΑ(1)