Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ¨Δράσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας, βελτίωσης της ποιότητας ζωής και αστικής αναζωογόνησης, με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)¨ στο Δήμο Τανάγρας Ν. Βοιωτίας (ΠΕΤ: 2301898124,)