Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:΄΄ Μονάδα αποθήκευσης και διαχείρισης αποβλήτων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ, στη θέση ¨Βρύση Ράπτη¨ σε εκτός σχεδίου περιοχή εντός ζώνης ΒΤ1 ΓΠΣ Αυλίδας της ΔΕ Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων της Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας