Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας ΓΟΥΡΝΗ Ζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος θέση “ΒΛΑΝΤΗ ” Ερέτρια του Δήμου Ερέτριας στο Ν. Ευβοίας, με ΠΕΤ 1911216420,

ΓΟΥΡΝΗ ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε