Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) συγκροτήματος επεξεργασίας αδρανών υλικών, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος – παραγωγής ασφαλτομίγματος της «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ», στη θέση ΄΄ΡΕΘΙ΄΄ Τ.Κ. Κλήματος, Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας

ΜΠΕ - ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. - ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ - Δ ΔΩΡΙΔΑΣ - ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε