Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΥΘΗΑ), ισχύος 499 KW ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση ΄΄ΜΙΣΟΡΑΧΗ΄΄, Τ.Κ. Ελαιώνα, του Δήμου Θηβών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΜΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ- Δ ΘΗΒΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε