Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σταθμού αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ) με ονομασία ΄΄ ΣΚΟΥΡΤΑ Ι ΄΄ ισχύος 144 ΜW της ΄΄ Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ ΄΄ στη Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας στο Ν. Βοιωτίας. (ΠΕΤ: 2206788024)

Χ.ΡΟΚΑΣ Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ(2)