Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά σε υφιστάμενη χοιροτροφική μονάδα, στη θέση ΄΄Στέρνα΄΄, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με φορέα την «Δ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.»

ΜΠΕ- Δ. ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ -_Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε