Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με φορέα την “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.”

ΜΠΕ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ- Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ -ΦΘΙΩΤΙΔΑ-1

Σχολιάστε