Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα επεξεργασίας Βοθρολυμάτων και Λυμάτων (Μ.Ε.Β.Λ.) Δ.Ε ΔΥΣΤΊΩΝ ( Πετριές)΄΄ στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας

ΜΟΝΑΔ. ΕΠΕΞΕΡ.ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΡΙΕΣ -ΚΥΜΗΣ - ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε