Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με καύση βιοαερίου ισχύος 0,999 ΜW, από τη ΄΄Β4 ΕΝΕRGY ΙΚΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Πλατύρεμα΄΄ του Δήμου Χαλκιδέων στο Ν. Ευβοίας

Β4 ΕΝΕΡGY IKE EYBOIA-ΑΚΡ

Σχολιάστε