Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού υδροηλεκτρικού έργου ΄΄ ( Μ.Υ.Η.Ε) ισχύος 2,03 MW της εταιρείας ΄΄ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε΄΄ επί του ρέματος ΄΄ Καλογερικό΄΄ Δ.Ε. Βαρδουσίων στο Δήμο Δωρίδας στο Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε