Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου σχιοτολιθικών πλακών του «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΟΥΡΑ» στη Θέση “ΛΙΜΙΤΙΡΙ – ΑΡΧΕΙΟΣ-ΜΑΛΙΑΚΑΤΟΥΝΤΑ”  ΤΚ Μελισσώνος ΔΕ Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας

ΜΠΕ -ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΟΥΡΑ.- Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ -EYBOIΑΣ

Σχολιάστε