Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων της «Κ. & Γ. ΣΚΑΡΛΗ Α.Ε.», στη θέση «ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ»Τ.Κ. Αχλαδερής, Δ.Ε. Αυλώνος, του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας

ΜΠΕ -. Κ.& Γ ΣΚΑΡΛΗ ΑΕ -1

Σχολιάστε