Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων με χώρο απόθεσης μαρμαρικής λατύπης της «ΟΝΥΞ Ε.Π.Ε» στη θέση «ΞΗΡΟ ΟΡΟΣ» Τ.Κ. Κουρκουλών, Δ.Ε. Ελυμνίων, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας Ν. Ευβοίας