Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Λατομικού χώρου αδρνών υλικών με θραύση – ταξινόμηση αδρανών υλικών και μονάδας ΑΕΕΚ στη θέση « ΝΤΡΙΜΑΡΙ» Καλαμακίου του Δήμου Λαμίας Ν.Φθιώτιδας

ΑΕΕΚ ( ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΔΡΑΝΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Σχολιάστε