Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου αδρανών υλικών της «ΣΙΓΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕΤΕ» στη θέση «ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΧΙΝΟΣ» Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας