Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και τεύχους Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW της ΄΄PROGRESSIVE VENTUS WIND ΜΙΚΕ΄΄ στις θέσεις ¨ΜΑΚΡΥΑ ΛΕΝΙΑ¨ (25 ΜW) και ¨ΧΕΡΟΚΛΑΔΑ¨ (25 ΜW) του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στο Ν. Ευβοίας. (ΠΕΤ: 2401005927)