Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος λευκόλιθου στη θέση Κουτζή σε τμήμα της Ο.Π. 86 στην Τ.Κ. Πηλίου του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης-Αγίας Άννας Ευβοίας,της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.»

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ-ΑΚΡ

Σχολιάστε