Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γιά το έργο <<Αποκατάσταση ,Ανάδειξη,Ανάπτυξη και λειτουργική Επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, καθώς και Ανάπλαση των Επιφανειών της Γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς>>

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΚΡ

Σχολιάστε