Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υπόγεια εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων (φακών) μετά του συνημμένου Σχεδίου Διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (ΣΔΑ), στις θέσεις ¨Δυτικά Νερά 3,4 τμήμα 5¨, ¨Δυτικά Νερά 3,4 τμήμα 6¨ και ¨Κάνιανη Ζ – ΝΔ επέκταση τμήματα 1,2,3¨ εντός της Δ.Ε. Γραβιάς, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας, από την εταιρεία “IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”