Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση του έργου: ́ ́Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (εργοστάσιο κομποστοποίησης) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ) και συνοδών έργων(οδού πρόσβασης),στη θέση ́ ́Βάρτος ́ ́ΔήμουΔελφώνΝ.Φωκίδας(ΠΕΤ:2010398010)

ΧΥΤΥ ΘΕΣΗ ΄΄ ΒΑΡΤΟΣ΄΄ ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε