Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση του έργου : ΄΄ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – (ΟΕΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)΄΄ του φορέα ΄΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ¨ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ΄΄

ΜΕΑ& ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ