Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 80.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΘΗΒΩΝ ΕΠΕ», με ενοικιαστή την εταιρεία «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ», στη θέση ΄΄Ρεβένια΄΄, Τ.Κ. Υπάτου, Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ-Δ. ΘΗΒΑΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε