Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 98.000 κοτόπουλων πάχυνσης ,ιδιοκτησίας των Χρήστου και Βιργινίας Χρ. Ζαμπέλη, με ενοικιαστή την εταιρεία ΄΄ CENTRAL FARMS I.K.E. ΄΄ στη θέση «ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ», Τ.Κ. Βαθέως της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας

centraFARM - ΕΥΒΟΙΑ 23-6-2020

Σχολιάστε