Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδα υδατοκαλλιέργειας αποτελούμενης από : α)υφιστάμενη πλωτή μονάδα Θ.Μ.Ι., δυναμικότητας 387,5 τον/έτος.σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων (απλή μετατόπιση) στη θέση <<Όρμος Κορωνιές>> β)χερσαίες εγκαταστάσεις (ίδρυση συσκευαστηρίου δυναμικότητας 300 τον/έτος άλλες υφιστάμενες χερσαίες εγκαταστάσεις) σε δημόσια δασική έκταση 5.488,95 τ.μ., γ)υφιστάμενα έργα στη ζώνη αιγιαλού – παραλίας και στο θαλάσσιο χώρο της εταιρείας <<ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ>> στην θέση <<Ακρωτήριο Σταυρός>> Δ.Ε. Λάρυμνας, του Δήμου Λοκρών Ν.Φθιώτιδας