Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη θέση «Κρυφό Λιμάνι» Δ.Δ. Γιάλτρων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Ν. Ευβοίας, της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»