Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 65.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη Τ.Κ. Πισσώνα, Δ.Ε. Διρφύων, του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας, ιδιοκτησίας των Φινοπούλου Μαρία, Φινοπούλου Φωτεινή, Γκούλια Νικολάου και Φινοπούλου Αικατερίνη, με ενοικιαστή της μονάδας την εταιρεία «ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ε.Ε.» (ΠΕΤ: 2310007626)