Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας 45.000 κοτόπουλων πάχυνσης, στη θέση «Τρανσέρα», Τ.Κ. Καλοχωρίου – Παντειχίου, Δ.Ε. Αυλίδος, του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΛΦΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ι.Κ.Ε.» (ΠΕΤ:2311000620)