Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέου Κ.Σ.Β.Κ.Τ. (αναβάθμιση υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ. με αύξηση των μικροκυματικών κεραιών και επέκταση των κεραιοδιατάξεων), της εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», με την από κοινού χρήση με την εταιρεία NOVA, με κωδική ονομασία θέσης «ΕΡΕΤΡΙΑ 1001100», στη θέση «Βουδοχή», Όρος Όλυμπος, Δ.Ε. Ερέτριας, του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας (ΠΕΤ:2310005422)