Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, δυναμικότητας 550 τον/έτος, στη θέση “Χιλιομίλι” Δ.Ε. Μώλου, του Δήμου Καμένων Βούρλων Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας “PHILOSOFISH A.E.” (ΠΕΤ: 2304942424),