Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας, δυναμικότητας 230 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, από τη θέση ΄΄ Πούντα΄΄ του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στη θέση “ Μπογαζάκι”, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, εντός ΠΑΥ Α11, της εταιρείας ΄΄ ΑVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E. ΄΄( πρώην ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ΄΄)