Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση, επέκταση (κατά 30 στρέμματα), αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, 10 στρεμμάτων, σε θέση νοτιότερα της υφισταμένης «Λιμανάκι» του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»

ΜΠΕ -ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛ.ΓΕΙΕΣ- ΛΙΒΑΔΕΙΑ- ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε