Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση ¨Όρμος – Κόφινας¨, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Νομού Ευβοίας, εντός της ΠΑΥ Β8, της εταιρείας ¨ Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ και ΣΙΑ ΟΕ.¨. (ΠΕΤ: 2208823829)