Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση “Βόρεια Χερονήσι”, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Νομού Ευβοίας, που προέρχεται απο διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 30 στρεμμάτων, στη θέση “Χερονήσι”, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Νομού Ευβοίας, της εταιρείας ΄΄ ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΄΄