Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄Δυτικά Νησίδας Τσαρούχι ΄΄ του Δήμου Δελφών, Ν. Φωκίδας της εταιρείας ΄΄ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΄΄