Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης, συνολικής δυναμικότητας 337,5 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Μικρή Αγιά», Κορινθιακού Κόλπου, εντός ΠΑΥ Β6, του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», που προέρχεται από επαναλειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από μοριοδότηση, (ΠΕΤ: 2310004425)