Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση “Μαραθιάς”, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού Νομού Ευβοίας, προερχόμενη από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 30 στρεμμάτων στη θέση ¨Κακιά Σκάλα¨, Δ. Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας “EVIA FISH FARM M.I.K.E.”