Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής ραδιοϊσοτόπων για την παραγωγή ραδιοφαρμάκων και για διενέργεια ερευνών, στον τομέα των διαγνωστικών και θεραπευτικών σκευασμάτων της πυρηνικής ιατρικής της εταιρείας ΄΄ ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΚΕ΄΄, στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας (Ο.Τ. 4Β), στο Δήμο Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( ΠΕΤ )¨:2007332915

ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΚΕ

Σχολιάστε