Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση νέας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 17 στρεμμάτων ,στη θέση « Όρμος Καλόγηρος».,Τ.Κ. Βαθύκοιλου, Δ.Ε. Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας Ν.Φθιώτιδας ,που προκύπτει από διάσπαση υφιστάμενης μονάδας 45 στρεμμάτων, της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.»

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε- ΟΡΜΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ

Σχολιάστε