Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση (απο 10 σε 15 στρέμματα) και την μετατόπιση υφιστάμενης μονάδας πάχυνσης, στη θέση ΄΄ Λουλούδι ΄΄, Νήσων Πεταλίων, του Δήμο Καρύστου, Ν. Εύβοιας της εταιρείας ΄΄ ΜΑΡΑΜΑΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Μ.Ι.Κ.Ε ΄΄

ΜΑΡΜΑΡΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ- ΚΑΡΥΣΤΟ- ΕΥΒΟΙΑ