Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 0,990MW, απο την ΄΄ SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ ΠΑΤΗΜΑ΄΄ του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑ.-1

Σχολιάστε