Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αποκατάσταση ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών και την παράλληλη λειτουργία μονάδας ανακύκλωσης ΑΕΚΚ της “ΕΝΩΜΕΝΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΒΕΕ” στη θέση ΄΄ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑΣ΄΄, της Δ.Ε. Λαμιέων του Νομού Φθιώτιδας

ΜΠΕ -ΕΝΩΜΕΝΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΒΕΕ- Δ. ΛΑΜΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Σχολιάστε