Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση: α) μετατόπιση και επέκταση υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης (από 20 στρέμματα σε θαλάσσια έκταση 40 στρέμματων), β) χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης της μονάδας σε δημόσια χερσαία έκταση και γ) χερσαίων εγκαταστάσεων εντός της ζώνης αιγιαλού, στη θέση «Κατσούλη», του Δ. Καρύστου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε»