Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για κτιριακή και μηχανολογική επέκταση της βιομηχανίας επεξεργασίας (χύτευσης) αλουμινίου και παραγωγής προϊόντων αλουμινίου της εταιρείας ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕΕ με ΠΕΤ 1810000412 που λειτουργεί στη θέση “ΝΤΑΜΑΣΙ” του Δήμου Τανάγρας του νομού Βοιωτία