Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW της εταιρείας “ENERGA A.E.” στη θέση “MΠΟΥΤΑΚΟΣ-ΡΕΒΕΝΙΑ- Αγ.Αθανάσιος” στο Δ.Δ Υπάτου στο Δήμο Θηβαίων Ν.Βοιωτίας

ENERGA A.E

Σχολιάστε