Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 90 ΜW της ‘’LEONIS 3 MIKE’’ στη θέση «Καλαπόδι» των Δήμων Λοκρών και Αμφίκλειας – Ελάτειας στο Ν. Φθιώτιδας. (ΠΕΤ : 2310006826)